260

ement (Quản trị nguồn nhân lực) tại trường Đại học Tổng hợp Trinity – Đại học Dublin (Cao đẳng Trinity thuộc đại học Dublin) và Học bổng Tiến sĩ toàn phần của Trung tâm nghiên cứu Lero

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *