743

mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện của một gia đình 4 người chỉ chi tiêu hết 3 triệu đồng/ tháng. Trong khi đa số mọi người cho rằng số tiền này không thể đủ chi tiêu cơ bản trong nửa tháng ở thành phố thì một số ng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *