Nhặt đứa bé ở đống rác

Nhặt đứa bé ở đống rác về nuôi như con ruột, không ngờ 20 năm sau vợ chồng lại được cậu ta trả ơn thế này

Vơ chông anh Nam lây nhau khi ca hai chăng co gi trong tay ngoai tinh cam chân thanh danh cho nhau. Xuât thân đêu la con nha nông, bô me lai gia ca nên khi cươi nhau xong vơ chông anh quyêt đinh lên thanh phô lâp nghiêp.

Anh chi đi lam ơ khu công nghiêp đươc 1 năm thi công ty giai thê nên ho chuyên sang đi lươm ve chai va va xe. Sô tiên kiêm đươc chi đu trang trai cuôc sông qua ngay. Du ngheo nhưng ngay ngay ho vân khao khat co 1 đưa con, nhưng khô nôi chi Hoa bi bênh nên không thê thưc hiên thiên chưc lam me.

Nghe bac si noi xong chi xiu ngay tai chô con anh chi biêt ôm vơ an ui. Tư ngay đo hai vơ chông sông bên nhau, thinh thoang lai nhin con ngươi ta them thuông. Bao lân chi viêt đơn rôi bo đi nhưng anh lai tim vê, anh noi vơ chông du găp chuyên gi cung nên ơ bên nhau. Chi ôm lây chông khoc nưc nơ.

Tư đo chi cô không suy nghi nhiêu va sông lac quan hơn cho đên 1 ngay. Chi đi lươm ve chai thi nghe tiêng đưa be khoc bên đông rac, nhin quanh chăng co ai. Chi đoan no bi bo rơi, ôm no trong tay chi ngôi chơ nưa ngay nhưng chăng thây ai đên kiêm.

Chi quyêt đinh đưa vê nha nuôi, chi ban vơi anh anh nhân lơi ngay. Tư đo ho xem thăng be như con ruôt, chăm băm no tưng ty. Gia đinh chi bông đây ăp tiêng cươi khi co thêm 1 thanh viên mơi. Con trai anh chi tên la Tuân, no ngay cang khôn lơn hoc hanh gioi giang.

Tuân la niêm tư hao cua vơ chông chi Hoa. Tư ngay co con, vơ chông anh chi cô găng gâp đôi, khach sưa xe cua anh cung ngay 1 nhiêu, con chi vưa di lươm săt vun vưa ban nươc buôi tôi đê kiêm tiên cho con ăn hoc.

Không phu công lao cua bô me, Tuân rât ngoan ngoan va chăm chi hoc hanh. Vê đên nha câu cât căp sach xuông rôi nâu cơm chơ bô me vê ăn. Đêm đêm anh chi tro chuyên vui ve vơi nhau:

– Gia đinh minh thât may măn khi co đươc đưa con trai như thê.

– Đung vây, anh chi mong sau nay con hoc hanh đô đat cho bơt khô, đơi minh đa vât va đu rôi mong con no khâm kha hơn.

– Da.

Lam con cua anh chi bao năm nhưng Tuân không hê biêt minh la con nuôi. Vi anh chi giâu nhem chuyên nay, cho đên 1 hôm vê quê Tuân vô tinh nghe đươc ngươi bac ho noi chuyên, câu mơi cang thâm thia công lao cua bô me. Tư ngay đo Tuân cang cô găng hoc hanh gâp đôi đê sau nay lơn bao hiêu cho bô me. Năm đo Tuân đô đai hoc, anh chi mưng rơi nươc măt.

– Con cư cô găng hoc đưng lo chuyên tiên nong, bô me lo đươc ma.

– Bô me tôt vơi con qua.

– Ơ cai thăng nay, may la con cua bô me. Bô me không tôt vơi con thi tôt vơi ai.

Mây ngay con đi hoc xa, anh chi nhơ con quay quăt, đêm đêm chi bât khoc chăng ngu đươc. Anh lai an ui:

– Cuôi tuân no lai vê ma, em cô ngu đi. Con ma biêt la no buôn không tâp trung hoc đươc đâu.

Tuân hoc đên năm thư 2 thi bông dưng 1 hôm anh chi thây con vê nha chăng bao trươc nên lo lăng hoi:

– Co chuyên gi ma con lai vê đây giơ nay? Con ôm a hay trên trương co chuyên gi?

– Da không a?

– Vây sao vê ma không bao bô me đi đon?

Anh Nam chi Hoa nhin con nin thơ chơ câu tra lơi vi thăng be dương như đang nghen ư ơ cô hong.

– Me ơi, bô ơi!

– Ư bô me nghe đây con, co chuyên gi con cư noi, bô me se lăng nghe đây.

– Con… con danh đươc hoc bông toan phân qua nươc ngoai hoc rôi bô me a?

– Sao cơ… hoc… hoc bông ư?

Anh chi đưng trơ ra bun run nhin con, anh khoc chi cung khoc. Ho ôm lây Tuân vi qua xuc đông. Anh Nam lây tay quet nươc măt:

– Con trai bô me gioi qua, bô xin lôi bô bât ngơ qua.

– Con me vât va lăm phai không, me tư hao vê con lăm, thê bao giơ con đi?

Suôt buôi tôi gia đinh chi quây quân bên nhau, ho không tin sau bao năm vât va nuôi đưa con nhăt tư đông rac vê giơ đây no lai bao hiêu minh băng mon qua lơn thê nay. Hang xom nghe tin ai cung vui ve chuc mưng, cuôi cung anh chi cung co ngay mơ may mơ măt vơi thiên ha.

Tuân qua Phap hoc đươc 4 năm thi anh quay vê, suôt 4 năm đo Tuân cô di lam thêm rôi gưi it tiên vê đê đơ đân bô me. Anh chi không ăn cung thây no vi con trai minh đa trương thanh va thanh đat. Thê mơi noi vơi bô me không gi hanh phuc băng viêc con cai ngoan ngoan, sông co hiêu. Anh chi tuy không thê tư sinh con nhưng ho đa nuôi day 1 câu con rât tôt.

Theo WTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *